Kolejne odkryte groby na ul. Warszawskiej

Co archeolodzy odkryli w październiku przy przebudowie linii tramwajowej?

Na ulicy Warszawskiej na skrzyżowaniu z ulicą Kapliczną przeprowadzono badania archeologiczne na obszarze 2 arów. Była to kontynuacja badań z czerwca. Odkryto 5 grobów. Zdaniem archeologów wydaje się, że uchwycono zachodni skraj cmentarza.

W dalszej kolejności prowadzono nadzór nad korytowaniem północnego pasa jezdni oraz pasa pod torowisko tramwajowe na odcinku od ulicy Kaplicznej do Konstantynowskiej. W trakcie nadzorów pozyskano liczny materiał ceramiczny z okresu pradziejowego oraz uchwycono relikty kolein drogi. Z kolein pozyskano monety i ceramikę, którą można datować na wiek XVII/XVIII – tłumaczy Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji Progreg InfraCity Sp. z o.o.

Z kolei na ulicy Zamkowej na odcinku od ulicy Piłsudskiego w kierunku zamku wykonano nadzór nad korytowaniem wykopu pod tramwaj. W trakcie prac odsłonięto na długości około 30 metrów moszczenie drogi dranicami o długości około 4,0 metrów. Przystąpiono do badań archeologicznych w trakcie których odkryto trzy monety datowane na XIX wiek.

Obecnie rozpoczęły się badania archeologiczne w okolicach zamku przy ul. Zamkowej (obszaru objętego tym wymogiem) i będą one już trwały do końca równolegle z wykonywanymi robotami budowlanym.

Poniżej zdjęcia wraz z opisem wykonane przez Archeologa działającego na Kontrakcie Pana Przemysława Muzolfa.

No Comments Yet

Comments are closed