Miejscowe przewężenia na ul. Warszawskiej

Od poniedziałku 22 marca 2021 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Rzgowskiej (“Duży Skręt”) do ul. Widzewskiej.

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych na wskazanym odcinku, wygrodzony zostanie teren budowy obejmujący torowisko tramwajowe po zachodniej stronie ulicy. Ruch ulicą Warszawską wciąż odbywać się będzie w obu kierunkach, jednak należy liczyć się z możliwością wystąpienia miejscowych zajęć pasa ruchu w miejscu prowadzonych w danym momencie prac. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Niniejsza organizacja ruchu nie wpłynie na sposób funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

No Comments Yet

Comments are closed