Nowy most na rzece Dobrzynce zastąpi stary obiekt

Rozpoczyna się przebudowa blisko stuletniego mostu na rzece Dobrzynce. Od poniedziałku 11 kwietnia ruch pieszy w godzinach 6-22 będzie odbywał się tymczasową kładką przez park im. Juliusza Słowackiego, a w godzinach nocnych (22-6) przez ulice Lipową i Grobelną.

Dotychczas istniejący most był wielokrotnie przebudowywany i charakteryzuje się niejednolitą konstrukcją, o ograniczonej nośności. Tak naprawdę jest on podzielony na dwa obiekty rozdzielone dylatacją. Część południowa stanowi stary obiekt wykonany w roku 1929 na istniejących przyczółkach ceglanych, po roku 1960 został on poszerzony o kolejne 8 metrów. Obiekt północny wybudowany został natomiast po roku 1976.

Przy okazji kompleksowej przebudowy linii tramwajowej i ulicy Zamkowej, w jego miejsce zostanie wybudowany zupełnie nowy obiekt. Zaprojektowano żelbetową jednootworową konstrukcję ramową. Szerokość mostu (w poprzek ul. Zamkowej) wyniesie 32 metry, ale prace będą prowadzone również w korycie rzeki w odległości około 10 metrów z każdej strony. Od strony parku zaprojektowano jednostronny ciąg schodów skarpowych. Wygląd ścian czołowych i balustrad będzie nawiązywał do ogrodzenia parku Słowackiego. Zostało to uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Wygląd ścian czołowych i balustrad od strony parku

Zakres inwestycji, poza rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu, obejmuje również wzmocnienie podłoża pod nowy obiekt oraz dostosowanie geometrii koryta rzeki.

Zaprojektowanie mostu poprzedziły szczegółowe obliczenia hydrologiczne, opisane w oparcie wodnoprawnym. Na bazie tej dokumentacji, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało pozwolenie wodnoprawne. Nowy obiekt jest przygotowany na przepływ miarowy tzw. wody stuletniej. Oznacza to, że woda, której prawdopodobieństwo wystąpienia określane jest jako raz na sto lat, bez przeszkód pomieści się w świetle budowanego obiektu.

Kolejnym etapem prac przygotowawczych były trwające od listopada badania archeologiczne. W rejonie mostu i zamku, pomimo okresu zimowego, archeolodzy ręcznie przekopali i przebadali grunt, który można przeliczyć na osiemnaście 24-tonowych wywrotek.

Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji Progreg InfraCity Sp. z o.o.

Następnym krokiem jest wykonanie tymczasowej przeprawy dla pieszych, której montaż rozpoczął się 5 kwietnia w parku im. Juliusza Słowackiego. Kładka ta jest wykonana na tymczasowych przyczółkach. Jej konstrukcję zaprojektowano w formie rusztu złożonego z belek poprzecznych. Konstrukcję nośną pomostu stanowią trzy dźwigary o łącznej długości 13,5 m. Tymczasowe przejście przez park będzie dostępne w godzinach jego otwarcia, a więc od 6:00 do 22:00. W nocy (od 22:00 do 6:00) obejście budowy mostu będzie dostępne ulicami Lipową, Grobelną i przez Plac Księży Powstańców Styczniowych.

Aby możliwa była budowa mostu, koryto rzeki tymczasowo zostanie przedzielone – w jednej części będą odbywały się prace, a w drugiej będzie płynąć woda.

Rozpoczynające się roboty, m.in. ze względu na ich zakres oraz za sprawą ścisłej zabudowy (sąsiedztwo zamku, hotelu oraz sklepu meblowego) stanowią największą i najtrudniejszą inwestycję mostową, realizowaną jak dotąd w Pabianicach. Podkreślenia zasługuje fakt, iż Wykonawca na przyległych do mostu obiektach zamontował czujniki monitujące prace tychże obiektów a mianowicie ich odchylenia , osiadanie i odkształcenia. Monitoring prowadzony jest w przez całą dobę. Ma to zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa prac i ostrzec przed ewentualnymi negatywnymi skutkami budowy mostu dla sąsiadujących obiektów.  

No Comments Yet

Comments are closed