Plan dla centrum Pabianic (WIZUALIZACJE)

Jak będą przebiegać prace na ul. Zamkowej i Warszawskiej? Przedstawiono plan prac i wizualizacje efektu inwestycji.

Roboty budowalne związane z modernizacją linii tramwajowej prowadzone są obecnie na trzech odcinkach:

  • ul. Łaska, od pętli przy ul. Wiejskiej do ul. Zamkowej. Obejmują: roboty torowe – montaż torowiska, montaż rozjazdów, roboty ziemne na pętli, wykonywanie konstrukcji torowiska na pętli, usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych,
  • ul. Warszawska, od ul. Widzewskiej do ul. Familijnej. W zakresie prac są: roboty ziemne, wykonywanie konstrukcji torowiska, usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych wykonanie odwodnienia, układanie kabli trakcyjnych, kabli elektroenergetycznych wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne,
  • ul. Łódzka w Ksawerowie na całej długości. Trwają: roboty ziemne, wykonywanie konstrukcji torowiska, montaż torowiska i rozjazdów, usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych, wykonanie odwodnienia, układanie kabli trakcyjnych, kabli elektroenergetycznych, wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne, wykonywanie kanalizacji teletechnicznej.

Prace będą kontynuowane, ponadto od 19 kwietnia zamknięta będzie ul. Warszawska, pomiędzy ul. Sikorskiego a Kapliczną. Dotychczas na tym odcinku zostało zdemontowane torowisko tramwajowe – prace te były prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego. Wdrażana od 19 kwietnia tymczasowa organizacja ruchu polegała będzie na zamknięciu ulicy na całej jej szerokości z możliwością dojazdu do posesji, zachowaniem dojazdów gospodarczych, jak i zapewnieniem dojazdu wszelkim służbom. Na wskazanym odcinku będzie bezwzględny zakaz parkowania pojazdów pod groźbą odholowania. Wykonawca w ramach swoich możliwości będzie starał się zapewnić dojazd do posesji. Roboty na tym odcinku będą prowadzone w pełnym zakresie szerokości jezdni. Wykonawca przystąpi do demontażu jezdni i podbudowy, następnie do usuwania kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych, jak i zabezpieczenia ciepłociągu. Następnie wykona wszelkie prace związane z całą infrastrukturą podziemną (budowa oświetlenia ulicznego, kabli trakcyjnych kanalizacji teletechnicznej itp.), potem podbudowy konstrukcji jezdni i chodników, a także torowiska. Od 19 kwietnia w związku z planowanym zamknięciem ul. Warszawskiej (od Sikorskiego do Kaplicznej) zostają do odwołania wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej.

Odcinek ul. Zamkowa/Stary Rynek/Warszawska, od ul. św. Jana do ul. Kaplicznej – jeszcze w kwietniu wykonawca wystąpi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Planuje zacząć roboty budowlane na przełomie lipca i sierpnia.

Odcinek od skrzyżowania Łaska/Zamkowa/Partyzancka/Wspólna do skrzyżowania Zamkowa/św. Jana – wykonawca do końca miesiąca wprowadzi tymczasową organizację ruchu. Projekt przewiduje zajęcie północnej części jezdni wraz z torowiskiem. Po południowej stronie będzie prowadzony ruch w obu kierunkach. Na odcinku będzie bezwzględny zakaz parkowania, z wyjątkiem parkingów zlokalizowanych w całości poza jezdnią, po jej południowej stronie. Dodatkowo będzie możliwość parkowania ukośnego na odcinku między ul. Narutowicza a Kościuszki. Znajdujący się tam przystanek Zamkowa / Kościuszki będzie tymczasowo zawieszony, a postój autobusów zostanie przeniesiony na przystanki Zamkowa / Kilińskiego (dla autobusów jadących w stronę ulic Warszawskiej i św. Jana) i Kilińskiego / SDH (dla jadących w stronę Bełchatowa). Postój taxi na czas robót zostanie przeniesiony spod CH Echo na ul. Traugutta.

Zakres wykonywanych prac będzie obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej oraz demontaż jezdni i torowiska. W momencie wykonania kanalizacji deszczowej do ul. Żeromskiego wykonawca wprowadzi kolejny etap organizacji ruchu, zamykający ulicę na całym jej zakresie pomiędzy ul. św. Jana do ul. Żeromskiego. Po zakończeniu budowy kanału na całym odcinku zamknięta zostanie cała ul. Zamkowa. Organizacja umożliwiać będzie przejazd poprzeczny przez ul. Zamkową na co drugim skrzyżowaniu. Możliwy będzie dojazd do posesji, zachowanie dojazdów gospodarczych, jak i zapewnienie dojazdu wszelkim służbom. Na wskazanym odcinku będzie zakaz parkowania pojazdów pod groźbą odholowania.

Prace na ul. Warszawskiej, na odcinku od ul. Sikorskiego do Dużego Skrętu, rozpoczną się nie wcześniej niż w maju. Aktualnie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwa procedowanie tymczasowej organizacji ruchu. Organizacja ruchu będzie analogiczna do tej w Ksawerowie i na ul. Warszawskiej na odcinku od Widzewskiej do Familijnej, a więc ruch będzie się odbywał w obydwu kierunkach, miejscowo będą występować zawężenia.

Na czas remontu planowane są tymczasowe parkingi na placu Starego Rynku, placu przy ul. Batorego, placu przy UM, plac za SP 5, ul. Wyspiańskiego (skośne), plac za Domino. Łącznie w tych lokalizacjach ok. 100 – 150 miejsc parkingowych więcej.

Docelowo po zakończeniu inwestycji liczba miejsc parkingowych na Starym Mieście zostanie utrzymana poprzez reorganizację ruchu i dodatkowe ulice jednokierunkowe: Stary Rynek (do Grobelnej), Sobieskiego (od Grobelnej do Warszawskiej), Poprzeczna (od Garncarskiej do Piotra Skargi), Majdany (od Warszawskiej do Konopnej).

Inwestycja obejmuje przebudowę linii tramwajowej łączącej Pabianice z Łodzią, w tym kompleksową przebudowę całego pasa drogowego ulic Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej na odcinku od  Łaskiej do Nawrockiego. To największa inwestycja realizowana w historii Pabianic, warta prawie 174 mln zł. Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” współfinansowany jedy przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i ze środków z budżetu państwa

Wykonawcą jest konsorcjum spółek Progreg InfraCity, Włodan i MPK-Łódź. Centrum Pabianic zyska całkowicie nowe oblicze, które obrazują przygotowane przez wykonawcę wizualizacje:

No Comments Yet

Comments are closed