Postępują roboty na ul. Zamkowej

Poprawa pogody umożliwiła układanie warstw bitumicznych na ulicy Zamkowej. Co jeszcze udało się wykonać pomimo okresu zimowego?

Wykonawca prowadzi nieprzerwane prace we wszystkich branżach – przede wszystkim drogowej, torowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej.

Największy zakres robót skupił się na odcinku nr 2.1 – na ulicy Zamkowej od ulicy Staszewskiego do ulicy Kilińskiego. W ciągu ostatniego miesiąca Wykonawca korytował jezdnię południową i układał warstwy konstrukcyjne na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Konopnickiej. Prowadzono także prace na jezdni północnej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Staszewskiego. Na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Waryńskiego układano krawężniki i oporniki. Kontynuowano układanie betonowych płyt torowych i międzytorowych. Koryta w płytach torowych zabezpieczano specjalną powłoką ochronną, przed ułożeniem w nich szyn. Spawane były złącza szynowe. W ramach branży teletechnicznej usunięto kolejne kolizje (m.in. przy skrzyżowaniach z ulicami Wyszyńskiego, Narutowicza i Kościuszki) oraz budowano nowy kanał teletechniczny pod ulicą Zamkową. Zwiększyło się również zaawansowanie robót elektroenergetycznych – kontynuowano układanie kabli trakcyjnych i oświetleniowych, zamontowana i uzbrojona została nowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Traugutta i Narutowicza. Cały czas prowadzone są również prace przy budowie nowego odwodnienia – kontynuowano budowę nowego kanału deszczowego w ulicy Zamkowej (w rejonie ul. Staszewskiego), jak również wyprowadzano sięgacze kanalizacji deszczowej w ulice poprzeczne (m.in. w ul. Żeromskiego).

Dzięki poprawie warunków pogodowych, Wykonawca mógł przystąpić do układania warstw bitumicznych. We wtorek 15 lutego na jezdni północnej na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Pułaskiego ułożono 750 m2 warstwy podbudowy bitumicznej, na odpowiednio przygotowanej warstwie podbudowy zasadniczej. Prace te były kontynuowane w środę 16 lutego na jezdni południowej.

Prowadzenie tego typu prac bezwzględnie wymaga zachowania odpowiedniego reżimu technologicznego, związanego przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi. Nie można było przystąpić do rozkładania asfaltu wcześniej, ponieważ najpierw były ujemne temperatury, a później – trwające niemal ciągle opady deszczu, które spowodowały, że warstwy konstrukcyjne były zbyt wilgotne – wyjaśnia Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji w PROGREG InfraCity Sp. z o.o.. – Utrzymujące się w ostatnich dniach dodatnie temperatury oraz sucha i słoneczna pogoda umożliwiły prowadzenie tych prac. Wykonawca wykorzystał to okienko pogodowe, prowadząc prace do godzin późnowieczornych, przy maksymalnym możliwym zaangażowaniu sprzętu i ludzi (pomimo fali zachorowań na covid-19, przy robotach budowlanych pracowało we wtorek 90 osób).

Prace na odcinku 2.2 prowadzone są między ulicami Batorego i Piłsudskiego. Tam przede wszystkim kontynuowane są żmudne prace archeologiczne. Archeolodzy pracowali nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Dotarli nie tylko do dawnych śladów zabudowań dookoła Dworu Kapituły Krakowskiej, ale także odkryli liczne przedmioty sprzed setek lat – ceramikę czy biżuterię. O zakończeniu prac archeologicznych zadecyduje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Częściowo prace archeologów zostały już odebrane przez WUOZ, więc Wykonawca przystąpił do zasypywania stanowisk archeologicznych. Po całkowitym zakończeniu i odebraniu prac archeologicznych w rejonie rzeki Dobrzynki, będzie można przystąpić do przebudowy mostu. Poza pracami archeologicznymi, na tym odcinku prowadzone są także prace związane z budową odwodnienia na odcinku od rzeki Dobrzynki do ulicy Batorego. Zdemontowano również część słupów oświetleniowych.

Dalszy fragment tego samego odcinka (2.2) obejmuje odcinek od ulicy Kaplicznej do ulicy Konstantynowskiej i łączy się z odcinkiem 2.3 – od ulicy Kaplicznej do ulicy Sikorskiego. Wykonawca rozbierał tam istniejącą nawierzchnię oraz korytował prawoskręt na skrzyżowaniu ulic Konstantynowskiej i Warszawskiej. Na odcinku od ulicy Konstatynowskiej do 3 Maja wykonywano warstwy konstrukcyjne jezdni – wzmocnienia podłoża, podbudowy pomocniczej i podbudowy z kruszywa. Ustawiano również krawężniki przy krawędziach peronów przystankowych i przejść dla pieszych. Na całym odcinku (do Sikorskiego) wykonywano również odwodnienie, usuwano kolizje elektroenergetyczne, układano kable trakcyjne i oświetleniowe, montowano fundamenty pod słupy oświetleniowe, kontynuowano układanie płyt międzytorowych, regulowano wysokościowo skrzynki wpustów ulicznych.

Prace kontynuowane były również na odcinkach torowiska poza jezdnią, a więc wzdłuż ulic Łaskiej, Warszawskiej i Łódzkiej.

Na ulicy Łaskiej (odc. 1) zasadnicze roboty budowlane zostały zakończone na przełomie listopada i grudnia. Przywrócono wtedy do użytkowania obydwa pasy ruchu na jezdni. Pewne końcowe prace pozostały jeszcze do wykonania. W ostatnim czasie montowano fundamenty pod słupy na potrzeby doświetlenia przejść dla pieszych (przy ulicach Szarych Szeregów i Ostatniej). Największy zakres robót toczył się na krańcówce tramwajowej przy ul. Wiejskiej. Tam kontynuowano układanie krawężników oraz wykonywanie nawierzchni peronów tramwajowych i dojść do nich. W środę 16 lutego na pętli zamontowano natomiast pierwszy napęd systemu sterowania ruchem.

Na ul. Warszawskiej od Sikorskiego do Widzewskiej (odc. 3 i 4) regulowano torowisko tramwajowe oraz obsypywano je tłuczniem. Montowano także stożki na studniach drenażowych. Przy ulicy Widzewskiej montowano i uzbrajano rozjazd tramwajowy, spawano złącza szynowe. Kontynuowano także prace związane z nową podstacją trakcyjną na Dużym Skręcie – wykonywano przyłącza elektroenergetyczne oraz montowano kable SN, 15 kV, zasilające i powrotne.

Prace prowadzono również na odcinku 5, czyli w Ksawerowie. Kontynuowano tam roboty brukarskie, montowano elementy sieci trakcyjnej, regulowano system sterowania zwrotnic.

No Comments Yet

Comments are closed