Projekt w liczbach

Linia tramwajowa 41 zostanie kompleksowo przebudowana w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. W czwartek 5 września prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz i wójt Ksawerowa Adam Topolski zawarli umowę z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm w składzie Progreg InfraCity Sp. z o.o., MPK Łódź Sp. z o.o. i Włodan Sp. jawna.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt “Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmie kompleksową modernizację linii tramwajowej 41 w Pabianicach i Ksawerowie, nie tylko przebudowę układu torowego wraz z niezbędną infrastrukturą, ale również stworzenie wydzielonego pasa tramwajowo-autobusowego i budowę nowych przystanków oraz budowę 1,5 km drogi dla rowerów w centrum Pabianic. Wprowadzony zostanie inteligentny system transportowy, obejmujący urządzenia informacji pasażerskiej i priorytet tramwaju na skrzyżowaniach.

– Przebudowa głównej arterii, czyli ulic Zamkowej i Warszawskiej, wzdłuż których biegną tory tramwajowe, całkowicie zmieni wygląd centrum Pabianic – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz. – Jest to długo wyczekiwana inwestycja i jedyna szansa na kompleksowy remont infrastruktury tramwajowej, o który staraliśmy się od kilku lat. Linia tramwajowa 41 pozostaje najpopularniejszym połączeniem do Łodzi. Codziennie korzysta z niej około dziewięciu tysięcy osób i ponad dwa miliony pasażerów w skali roku.

Projekt w liczbach

Wartość umowy na realizację projektu wynosi 173.772,114,17 zł (miasto Pabianice 150.623.551,61 zł i gmina Ksawerów 23 148.562,56 zł). Dofinansowanie z UE wynosi 87 913 725 zł (miasto Pabianice 73 755 000 zł i gmina Ksawerów 14 158 725 zł). Dofinansowanie z budżetu państwa – 11.800.500 zł (wyłącznie miasto Pabianice). Razem dofinasowanie z UE i budżetu państwa 99.714.225,00 zł (miasto Pabianice 85.555.500 zł, gmina Ksawerów 14 158 725 zł). Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

6.10.2017 – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
9.03.2018 – rozpoczęcie procedury przetargowej
14.06.2018 – otwarcie ofert na realizację projektu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
13.03.2019 – Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu państwa na kwotę 11,8 mln zł
20.03.2019 – Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach uzupełniono wkład własny o kwotę 16,7 mln zł, żeby zbilansować cenę najniższej oferty
15.04.2019 – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu
30.04.2019 – rozstrzygnięcie przetargu (cena oferty 173,7 mln zł)
13.05.2019 – 8.07.2019 – kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
5.09.2019 – podpisanie umowy z wykonawcą
5.09.2021 – przewidywana data zakończenia inwestycji

  

Brak starszych artykułów
No Comments Yet

Comments are closed