Remont torowiska – roboty ziemne na Łaskiej

W dniu 15 lipca 2020 r. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych na ul. Łaskiej, na odcinku od ul. Partyzanckiej do ul. Wiejskiej. Roboty w pierwszej fazie polegają na usunięciu warstwy humusu i wiążą się z koniecznością miejscowego zawężenia przejazdu ul. Łaską w kierunku centrum Miasta. Pozostawiona zostaje możliwość skrętu w ulice poprzeczne.

Remont torowiska – roboty ziemne na Łaskiej

Postępują prace nad modernizacją linii tramwajowej 41 w ramach projektu Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego na trasie Pabianice – Ksawerów. Jest to dotychczas największa inwestycja pabianickiego samorządu. Wykonawca podzielił ją na pięć odcinków.

Aktualnie prowadzone są roboty ziemne i demontażowe obejmujące zdjęcie darni trawnikowej wraz z odzyskaniem humusu, który później będzie wykorzystany do urządzenia zieleni po wybudowaniu nowego torowiska. Oprócz tego trwa pogłębienie wykopów do poziomu umożliwiającego położenie nowego podtorza pod tory tramwajowe. Częścią tej fazy projektu jest demontaż stalowych słupów trakcyjnych.

W związku z robotami na ul. Łaskiej od 25 lipca obowiązuje tymczasowa organizacji ruchu. Polega na zamknięciu skrzyżowań poprzecznych ul. Łaskiej z ulicami: Pomorską, Kochanowskiego i Ostatnią oraz odcinkowym zawężeniu przejazdu ul. Łaską w kierunku centrum pomiędzy ul. Szarych Szeregów a Zamkową. Bez zmian zostaje ruch na ulicach: Wiejskiej, Szarych Szeregów, Tkackiej i Mielczarskiego. Tymczasowa organizacji ruchu obowiązywać będzie przez około 2 miesiące. W ramach tego etapu przewidziane jest również wykonanie docelowych wykopów pod nowe tory, wykonanie warstw podtorza oraz ułożenie nowych podkładów pod tory tramwajowe. Ostatnim elementem robót będzie montaż nowych, stalowych szyn tramwajowych.

– Budujemy linię tramwajową praktycznie od nowa. Tory biegną wzdłuż głównej arterii miasta, stąd nieuniknione utrudnienia w ruchu – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa. Wartość prac wynosi 173,7 mln zł, wartość dofinansowania 99,7 mln zł. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

No Comments Yet

Comments are closed