Rozpoczęcie prac

Prace w ramach projektu „Łódzki Trwamwaj Metropolitarny: etap Pabianice-Ksawerów” już się rozpoczęły. W pierwszym tygodniu grudnia został zdjęty przewód jezdny w Pabianicach, 9.12 zaś na krańcówce przy Wiejskiej i na ul. Łaskiej rozpoczął się demontaż torowiska.

Przypominamy, że w projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” dotyczy kompleksowej modernizacji linii tramwajowej 41 i jest największą inwestycją w dziejach pabianickiego samorządu. Pozyskaliśmy na ten cel blisko 88 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Logo Województwa Łódzkiego, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt “Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

No Comments Yet

Comments are closed