Ruszają rozbiórki torowiska na ul. Warszawskiej

Od środy 10 marca 2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Pabianicach.

Z uwagi na planowaną rozbiórkę torowiska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wygrodzona zostanie środkowa część jezdni, którą przebiega istniejące torowisko. Powyższa zmiana sprawi, że obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Warszawskiej w ulice Kapliczną i Kresową. Na tych ulicach z kolei wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo. Bez zmian funkcjonować będzie skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. 3 Maja oraz z ul. Sikorskiego.

Zmiany wiązać się będą również z wprowadzeniem zakazu zatrzymywania się na całym wskazanym odcinku pod rygorem odholowania pojazdu. Dzięki temu utrzymana zostanie możliwość przejazdu w obu kierunkach ul. Warszawskiej. Należy podkreślić, że zakaz zatrzymywania wprowadzony zostanie dwa dni przed pozostałymi zmianami, tj. od dnia 8 marca 2021 r. (poniedziałek). Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której z powodu zaparkowanych samochodów niemożliwe byłoby wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w planowanym terminie.

Komunikacja miejska będzie funkcjonować bez zmian.

Niniejsza organizacja ruchu obowiązywać będzie przez cały okres prowadzenia prac rozbiórkowych, do momentu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych. Dalsze zmiany przedstawiane będą na bieżąco w stosownych komunikatach.

No Comments Yet

Comments are closed