Trwa budowa podstacji przy ul. Żeromskiego

W marcu rozpoczęła się budowa drugiej podstacji trakcyjnej na potrzeby zasilania linii tramwajowej. Będzie ona zlokalizowana na miejskiej działce przy ul. Żeromskiego 3. Dotychczas teren był niezagospodarowany.

Będzie to jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni blisko 200 m2. Wykonany zostanie utwardzony dojazd i dojście do budynku oraz ogrodzenie ternu i tereny zielone. Zaprojektowano również nowe nasadzenia drzew przy wschodniej granicy działki. Z racji lokalizacji w samym centrum, połowa powierzchni obiektu (od strony ul. Żeromskiego) będzie przeznaczona na handel lub usługi. Wygląd budynku został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Elewacja zachodnia, czyli od ul. Żeromskiego, będzie wykończona płytkami ceglanymi.

W ciągu miesiąca wykonano wykopy pod budynek, badania geologiczne, fundamenty, instalację sanitarną podposadzkową, wylewkę. Aktualnie trwa murowanie ścian, szalowanie i zbrojenie nadproży.

budowa podstacji przy ul. Żeromskiego
budowa podstacji przy ul. Żeromskiego

Nowa podstacja przy ul. Żeromskiego zastąpi starą podstację, która jest zlokalizowana przy wejściu do parku Słowackiego, obok muzeum. Mała kubatura obiektu, brak możliwości jego rozbudowy i inne względy zdecydowały o nowej lokalizacji. Po wykonaniu przeliczeniu obszarów zasilania okazało się, że odpowiednim miejscem będzie właśnie rejon ul. Żeromskiego.

Przez dziesięciolecia nie było żadnych inwestycji w obiekt podstacji przy zamku. Fatalny stan techniczny przestarzałych urządzeń szczególnie w okresie zimowym powodował zaniki napięcia w sieci trakcyjnej. Skutkowało to uciążliwymi dla pasażerów przerwami w ruchu na linii 41. Dzięki budowie nowego obiektu, wyposażonego w najnowsze urządzenia, zachowana zostanie ciągłość zasilania sieci tramwajowej.

Zakończyła się już także większość prac związanych z budową podstacji na krańcówce tramwajowej przy Dużym Skręcie. Tam nowy budynek zastąpił starą kontenerową podstację.

Obydwie podstacje będą połączone z Centralną Dyspozytornią Mocy MPK-Łódź.

No Comments Yet

Comments are closed