Utrudnienia na ul. Łaskiej

W dniu 15 lipca 2020 r. Wykonawca przystąpił do robót ziemnych na ul. Łaskiej, na odcinku od ul. Partyzanckiej do ul. Wiejskiej. Roboty w pierwszej fazie polegają na usunięciu warstwy humusu i wiążą się z koniecznością miejscowego zawężenia przejazdu ul. Łaską w kierunku centrum Miasta. Pozostawiona zostaje możliwość skrętu w ulice poprzeczne.
Od soboty 25 lipca 2020 r., ze względu na planowane rozpoczęcie robót zasadniczych, związanych z budową torowiska tramwajowego, wprowadzony zostanie II etap tymczasowej organizacji ruchu, który polegać będzie na zamknięciu skrzyżowań poprzecznych ul. Łaskiej z ulicami: Pomorską, Kochanowskiego i Ostatnią oraz utrzymane zostanie odcinkowe zawężenie przejazdu ul. Łaską w kierunku centrum pomiędzy ul. Szarych Szeregów a ul. Zamkową. Jednocześnie zachowany zostanie ruch na ulicach: Wiejskiej, Szarych Szeregów, Tkackiej i Mielczarskiego. Wprowadzony II etap tymczasowej organizacji ruchu obowiązywać będzie przez około 2 miesiące.

No Comments Yet

Comments are closed