W czerwcu rusza przebudowa linii tramwajowej

15 czerwca wykonawca przebudowy linii tramwajowej 41 przejmie plac budowy na pierwszym odcinku, tj. na ul Łaskiej od pętli przy ul. Wiejskiej do skrzyżowania Łaska/Zamkowa/ Partyzancka/Wspólna. Wykonawcą jest konsorcjum firm w składzie Progreg InfraCity Sp. z o.o. – MPK Łódź Sp. z o.o. – Włodan Sp. jawna. W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace przygotowawcze, a następnie roboty torowo-drogowe (odcinek liczy 1400 m.). Na czas robót będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, na początku z wyłączeniem skrzyżowań poprzecznych.

Inwestycję w projekcie „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” wykonawca podzielił na pięć odcinków realizacyjnych:

 • odcinek 1 – od pętli Wiejska w Pabianicach do skrzyżowania Łaska/Zamkowa/ Partyzancka/Wspólna (Zielona Górka),
 • odcinek 2 – od skrzyżowania Łaska/Zamkowa/Partyzancka/Wspólna do końca drogi gminnej ul. Warszawskiej przed skrzyżowaniem z drogą krajową nr 71 Warszawska / Sikorskiego/Nawrockiego. Ten odcinek m.in. ze względu na ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego podzielono na mniejsze odcinki tj.:
  • od skrzyżowania Łaska/Zamkowa/Partyzancka/Wspólna do skrzyżowania Zamkowa/Piłsudskiego,
  • od ww. punktu do skrzyżowania Warszawska/Poprzeczna,
  • od skrzyżowania Warszawska/Poprzeczna do skrzyżowania Warszawska/Sikorskiego/Nawrockiego.
 • odcinek 3 – od ww. punktu do Dużego Skrętu wraz z przystankiem Duży Skręt,
 • odcinek 4 – od ww. punktu do granicy Pabianic, tj. skrzyżowania ulic Warszawska/Widzewska/Ksawerowska,
 • odcinek 5 – od ww. punktu do Małego Skrętu na granicy Ksawerowa z Łodzią.

Na początku grudnia 2019 zdemontowana została trakcja tramwajowa na terenie Pabianic, od grudnia 2019 do luty 2020 zdemontowano torowisko tramwajowe z zachowaniem przejezdności przez skrzyżowania i zjazdów z nieruchomości, tzn. tam gdzie torowisko przebiega poza jezdnią. Od marca 2020 wydłużono kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej na linii Z41 do pl. Niepodległości z jednoczesnym zawieszeniem kursowania linii tramwajowej 41.

Projekt ŁTM będzie realizowany do końca grudnia 2021 r. (termin został wydłużony o 90 dni w związku z sytuacją epidemiczną).

No Comments Yet

Comments are closed