Zmiany w organizacji ruchu od 30 maja i 1 czerwca

Od poniedziałku 30 maja 2022 r. zamknięta zostanie ul. Zamkowa na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Staszewskiego. Od środy 1 czerwca 2022 r. ruch na ul. Warszawskiej od ul. Konstantynowskiej do ul. Szewskiej będzie odbywał się tylko w kierunku zachodnim.

Od poniedziałku 30 maja 2022 r. zamknięta zostanie ul. Zamkowa od ul. Łaskiej do ul. Staszewskiego. Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji przy ograniczonej prędkości. Przystanki autobusowe na ul. Staszewskiego zostaną zlikwidowane, zaś trasy kursowania linii autobusowych 260, 262, 265 i Z41 zostaną poprowadzone ul. Partyzancką do ul. Łaskiej (z pominięciem ul. Staszewskiego i Zamkowej). Zostaną uruchomione przystanki tymczasowe Partyzancka / Staszewskiego (w obydwu kierunkach).

przystanki tymczasowe na ul. Partyzanckiej

Od środy 1 czerwca 2022 r. na odcinku ul. Warszawskiej od ul. Szewskiej do ul. Konstantynowskiej zamknięta zostanie południowa część jezdni, bez ingerencji w tarcze skrzyżowań. Uniemożliwiony będzie ruch pojazdów na tym odcinku w kierunku wschodnim. Ruch jednokierunkowy w kierunku zachodnim będzie odbywał się północną częścią jezdni. Dopuszczalna prędkość na przedmiotowym odcinku będzie ograniczona do 30 km/h. Będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się, pod rygorem odholowania. Postój TAXI zostanie tymczasowo przeniesiony na jezdnię północną ul. Warszawskiej, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami: Konstantynowską i Kapliczną. Nie będą wprowadzone zmiany w trasach komunikacji miejskiej.

Jednocześnie Wykonawca informuje, że Istnieje możliwość przejazdu (północ – południe) przez skrzyżowania ul. Zamkowej/Stary Rynek/Warszawskiej z ulicami:

– Wyspiańskiego/Reymonta/Lutomierska;

– Waryńskiego/Bagatela;

– Narutowicza/Traugutta;

– Kościuszki/Pułaskiego;

– Kilińskiego/św. Jana;

– Sobieskiego/Batorego;

– Szewska/Majdany;

– Bóźniczna/Konstantynowska;

– Nawrockiego/Sikorskiego.

Nie jest możliwy jedynie wjazd w ulicę Warszawską z ulicy Poprzecznej od strony południowej, gdzie prowadzone są prace archeologiczne.

Na pozostałych skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi udostępniona jest możliwość docelowego wjazdu w ul. Zamkową/Stary Rynek/Warszawską w czasie, w którym nie są prowadzone roboty budowlane na danych odcinkach.

Należy jednak pamiętać, iż jest to teren budowy i przejazd przez ww. skrzyżowania odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność kierującego pojazdem. Należy zachować szczególną ostrożność.

Za utrudnienia przepraszamy.

No Comments Yet

Comments are closed