Prace na ul. Łaskiej, październik
Remont torowiska - roboty ziemne na Łaskiej, wrzesień
Remont torowiska - roboty ziemne na Łaskiej
Rozpoczęcie prac
Demontaż torowisk na ul. Łaskiej i Warszawskiej - grudzień 2019
Podpisanie umowy