Roboty budowlane w Pabianicach oraz w Ksawerowie sierpień 2021
Roboty budowlane w Pabianicach oraz w Ksawerowie lipiec 2021
Roboty budowlane na ul. Wiejskiej w Pabianicach, budowa kanału deszczowego, prace przy zabezpieczeniu magistrali ciepłowniczej (odcinek 1 i 2) oraz w Ksawerowie na ul. Jana Pawła II (odcinek 5) - czerwiec 2021
Roboty budowlane na ul. Łaskiej w Pabianicach (odcinek 1) oraz w Ksawerowie na ul. Zamkowej oraz Warszawskiej (odcinek 4 i 5) - kwiecień 2021
Plan dla centrum Pabianic
Roboty budowlane na ul. Łaskiej w Pabianicach (odcinek 1) oraz w Ksawerowie (odcinek 5) - marzec 2021
Roboty budowlane na ul. Łaskiej w Pabianicach (odcinek 1) oraz w Ksawerowie (odcinek 5) - luty 2021
Roboty budowlane na ul. Łaskiej w Pabianicach (odcinek 1) oraz w Ksawerowie (odcinek 5) - styczeń 2021
Roboty budowlane na ul. Łaskiej w Pabianicach (odcinek 1) oraz w Ksawerowie (odcinek 5) - grudzień 2020
Roboty budowlane w miesiącu listopadzie 2020r. na ul. Łaskiej w Pabianicach (odcinek 1) oraz w Ksawerowie (odcinek 5)
Przekazanie placu budowy w Ksawerowie, listopad 2020
Prace na ul. Łaskiej, październik
Remont torowiska - roboty ziemne na Łaskiej, wrzesień
Remont torowiska - roboty ziemne na Łaskiej
Rozpoczęcie prac
Demontaż torowisk na ul. Łaskiej i Warszawskiej - grudzień 2019
Podpisanie umowy