Początek odbiorów – konferencja prasowa

Na konferencji prasowej 5 grudnia Wiceprezydent Pabianic Marek Gryglewski oraz Prezes Progreg InfraCity Rafał Sąciński poinformowali o aktualnym stanie zaawansowania inwestycji.

Wykonawca remontu linii tramwajowej 21 listopada zgłosił do odbioru ul. Łaską, od pętli przy ul. Wiejskiej do ul. Zielonej oraz ul. Łódzką w Ksawerowie, od Małego Skrętu do ul. Widzewskiej i przekazał dokumentację powykonawczą, która jest sprawdzana. Ruszają pierwsze odbiory terenowe – rozpoczną się od odcinka w Ksawerowie. Szeroki zakres inwestycji powoduje, że prace odbiorowe prowadzone będą w kilkunastu różnych branżach.

30 listopada wykonawca zgłosił do odbioru ul. Warszawską, na odcinkach od ul. Widzewskiej do Dużego Skrętu, od Dużego Skrętu do ul. Sikorskiego oraz od ul. Sikorskiego do ul. Kaplicznej. Na ul. Zamkowej, od ul. Łaskiej do ul. Kilińskiego, zakończyły się zasadnicze prace budowlane i odcinek czeka na zgłoszenie do odbioru.

Do 15 grudnia będzie przejezdna południowa strona ul. Warszawskiej, od ul. Bóźnicznej do ul. Batorego. Prace archeologiczne w większości zostały wykonane. Po 15 grudnia będą kontynuowane po północnej stronie ul. Warszawskiej. Na ul. Zamkowej, w rejonie ulic Piłsudskiego i Gdańskiej rozpocznie się wzmacnianie gruntu.

Kontynuowane są  roboty budowlane na skrzyżowaniu Zamkowa/Kilińskiego/św. Jana. Naprawy wymagała studnia ZWiK – prace prowadzone są teraz, żeby  dwukrotnie nie zamykać skrzyżowania. Przejezdność zostanie przywrócona na przełomie roku.

No Comments Yet

Comments are closed