Wzmocniony grunt na ul. Zamkowej.

Podczas przebudowy ul. Zamkowej ułożono w ziemi specjalny „materac” z kruszywa i geosiatek. To nowoczesna metoda wzmocnienia gruntu, zastosowana między ulicami Okulickiego i Gdańską, gdzie podczas prac archeologicznych natrafiono na grząskie grunty, typu torfy i namuły rzeczne poprzecinane ciekami wodnymi.

Obszar zalegania gruntów ujawniono w ciągu ulicy Zamkowej na odc. od Okulickiego w kierunku przepustu na rz. Dobrzynce oraz przy skrzyżowaniu z ul. Gdańską.  Stwierdzony brak nośności podłoża uniemożliwił wykonanie robót i wymusił na Wykonawcy przeprojektowanie układu warstw drogowych i tramwajowych oraz opracowanie specjalistycznego wzmocnienia gruntów. Wykonawca w tym celu zlecił opracowanie dodatkowych odwiertów geologicznych, na podstawie których określił głębokości i obszar występowania gruntów nienośnych, a następnie na tej podstawie opracował sposób wzmocnienia gruntów w postaci materaca z kruszywa z wkładem z geosiatek. Do wykonania „materaca” wykorzystano specjalistyczne siatki, których kształt i budowa zapewniły osiągnięcie wymaganych parametrów nośności podłoża. Po fazie projektowej, uzyskaniu wszystkich zgód oraz pozwoleń i zatwierdzeń, dostarczono materiał, który został sprowadzony z zakładów w Wielkiej Brytanii. Wykonawca niezwłocznie przystąpił do realizacji prac co nastąpiło już w grudniu 2022 roku.

Dzięki zastosowanemu innowacyjnemu rozwiązaniu udało się Wykonawcy uniknąć problemów z ryzykiem niekontrolowanego osiadania, odkształcania  nowo wybudowanej nawierzchni drogowo-tramwajowej.

Małgorzata Wilczek, kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Progreg InfraCity Sp. z o.o.

Zakres prac związanych ze wzmocnieniem podłoża obejmuje: wybranie gruntu nienośnego do dolnego poziomu materaca na głębokości około 2 m. Następnie, ułożenia  kolejno warstw ze stabilizacji, przekruszu betonowego i następnie dwóch warstw z kruszywa przełożonych zaprojektowaną specjalnie geosiatką.

Wzmocnienie gruntów nienośnych na ul. Zamkowej

Obecnie prace związane ze wzmacnianiem gruntu przy ul. Gdańskiej zostały zakończone i dzięki temu można kontynuować dalsze prace, natomiast prace na drugim zakresie od ul. Okulickiego do przepustu są sukcesywnie realizowane, w zależności od warunków pogodowych.  

.

No Comments Yet

Comments are closed