Archeolodzy odkrywają dawne Pabianice

Pabianice sprzed kilkuset lat wyłaniają się w rejonie zamku.

W listopadzie prace archeologiczne prowadzono na ulicy Stary Rynek na odcinku od mostu do ulicy Gdańskiej.

Podczas tych prac wykonano badania archeologiczne przy instalacji telekomunikacyjnej na wysokości budynku Muzeum Miasta Pabianic. Wyeksplorowano nawarstwienia kulturowe do głębokości 200 cm (fot. 1). Odsłonięto relikty jednego budynku pochodzącej z XVI wieku (fot. 2, 3), wchodzącego w skład zabudowy dworskiej i zniszczonego najprawdopodobniej w pożarze w 1 połowie XVII wieku. Budynek ten ograniczał teren dworski od wschodu. W odległości około 4 metrów na wschód natrafiono jak się wydaje na fosę, której głębokość możemy oszacować na około 3,0 metry (fot. 4).

Kolejne prace prowadzono już tylko przy moście na obszarze około 4 arów, które będą kontynuowane w grudniu. W ich trakcie wyeksplorowano nawarstwienia datowane od XVII do XVIII/XIX wieku. Odkryto fundamenty budynku datowanego na XVIII wiek (fot. 5), fundament muru terenu kościelnego (fot. 6), kilka poziomów ulicy biegnących przy północnej krawędzi obecnej ulicy Stary Rynek wchodząc pod chodnik, bruk biegnący po ukosie względem obecnej ulicy Stary Rynek.

W trakcie wszystkich tych prac pozyskano liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń (około 2000 fragmentów), kafli piecowych (około 500 fragmentów), kości czy zabytków wydzielonych – 150 sztuk w postaci monet i innych przedmiotów wykonanych z metali kolorowych. Odkryte zabytki można datować od XIV/XV wieku po wiek XX.

Przemysław Muzolf, archeolog

No Comments Yet

Comments are closed