Harmonogram prac – konferencja prasowa

Na konferencji prasowej 26 października Prezydent Pabianic, Wójt Gminy Ksawerów oraz Prezes Progreg InfraCity poinformowali o aktualnym harmonogramie prac.

Briefing prasowy 26.10.2022

25 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z wykonawcą remontu linii tramwajowej, czyli pełnym składem konsorcjum Progreg InfraCity, MPK-Łódź i Włodan, z udziałem gminy Ksawerów oraz inżyniera kontraktu, żeby ustalić realny harmonogram zakończenia robót. Zapadła decyzja, że inwestycja będzie oddawana etapami. Wykonawca zgłosi do obioru poszczególne odcinki i jak najszybciej przekaże do użytkowania część drogową tam, gdzie nie są prowadzone prace archeologiczne.

Od 31 października przejezdne będzie skrzyżowanie Konstantynowska / Warszawska / Bóźniczna (za wyjątkiem wlotu zachodniego ul. Warszawskiej). Przekazanie do odbioru pozostałych odcinków:

  • do 20 listopada ul. Łaska, od pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej do ul. Zielonej oraz ul. Łódzka w Ksawerowie na odcinku od Małego Skrętu do ul. Widzewskiej
  • do 30 listopada ul. Zamkowa na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Kilińskiego oraz Warszawska, na odcinkach od ul. Widzewskiej do Dużego Skrętu, od Dużego Skrętu do ul. Sikorskiego, od ul. Sikorskiego do ul. Konstantynowskiej.

Termin przekazania odcinków do odbioru może ulec zmianie ze względu na pogodę.

Wykonawca wnioskował o odbiór końcowy całej inwestycji do czerwca 2023 r., podając za powód m.in. prace archeologiczne. Na dzisiaj ten termin jest nie do zaakceptowania przez miasto Pabianice i gminę Ksawerów. Faktem jest, że prace archeologiczne były prowadzone w znacznie szerszym zakresie niż pierwotnie planowano. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał cztery dodatkowe decyzje nakazujące przeprowadzenie badań archeologicznych. Obszar badań, które są niezwykle czasochłonne, powiększył się o 8,5 tys. m kw. Są to jedne z największych badań archeologicznych prowadzonych w tej chwili w regionie. Z uwagi na odkryte grunty nienośne, nastąpiła konieczność dodatkowych badań geologicznych i badań nośności, przeprojektowania konstrukcji oraz wykonania wzmocnienia podłoża.  Wniosek wykonawcy o przedłużenie terminu jest analizowany. Ewentualna prolongata wymaga zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ze środków którego współfinansowany jest kontrakt.

No Comments Yet

Comments are closed