Kolizje z sieciami utrudniają prowadzenie prac

Wykonawca przebudowy linii tramwajowej natrafił w Pabianicach na liczne kolizje z sieciami: teletechniczną, energetyczną i wodno-kanalizacyjną.

Obok badań archeologicznych to kolejny ważny element etapu budowy, na który Wykonawca nie ma wpływu, a jednocześnie bardzo utrudnia wykonywanie zaplanowanych prac. W centrum Pabianic, jak się okazało, mamy bardzo dużo kolizji z sieciami: teletechniczną, energetyczną i wodno-kanalizacyjną. Występują one na wszystkich skrzyżowaniach z ul. Zamkową (zarówno wzdłuż jak i w poprzek ulicy) w obszarze wykonywanych robót z ul. Zamkową czyli: ul. Reymonta, ul. Lutomierska, ul. Żeromskiego, ul. Bagatela, ul. Traugutta i ul. Pułaskiego. Należy spodziewać się,  że wystąpią one analogicznie na kolejnych skrzyżowaniach objętych zakresem przebudowy.

Infrastruktura podziemna była budowana w latach 60. i 70. XX wieku, a następnie rozbudowywana w kolejnych latach. Przy postępujących po sobie przebudowach kolizje te nie były usuwane (przebudowywane), a jedynie rozbudowywano infrastrukturę o kolejne warstwy kanalizacji (jedna nad drugą). Takie rozwiązania lat poprzednich spowodowały, iż na dzień dzisiejszy wiązki rur znajdują w konstrukcji drogi. Są to kolizje tzw. wysokościowe, czyli obecnie kanalizacja umiejscowiona jest zbyt płytko w stosunku do zaprojektowanej konstrukcji drogi.

Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji Progreg InfraCity Sp. z o.o.

Wobec wykrytych kolizji w miejscu ich występowania wykonawca jest zmuszony wstrzymywać prace (ich dalsze prowadzenie jest wręcz niemożliwe). W każdym takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego zgłoszenia do właściciela sieci, pogrupowania wiązki kabli według własności, wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień a następnie pozwolenia na roboty pod nadzorem gestora sieci. Często jest to kolizja kilku elementów infrastruktury jednocześnie.

W większości przypadków wiązki kabli teletechnicznych i energetycznych umiejscowione są  w betonowej kanalizacji, która jest w bardzo złym stanie technicznym i przy jakiejkolwiek ingerencji istnieje ryzyko jej uszkodzenia. – Ponadto nierzadko się zdarza, iż odkrywamy wiązki kabli bez żadnej osłony ułożone bezpośrednio w gruncie tuż pod powierzchnią obecnej warstwy asfaltobetonu czy kostki – przyznaje Małgorzata Wilczek.

No Comments Yet

Comments are closed