Nowa podstacja na Dużym Skręcie

Dobiega końca budowa podstacji trakcyjnej na krańcówce Duży Skręt. Nowy obiekt zastąpi kilkudziesięcioletnią przestarzałą podstację.

Podstacja trakcyjna to ważny element infrastruktury, niewidoczny dla pasażera, a jednoczenie niezbędny w całym systemie.

Jest to stacja elektroenergetyczna zasilana z krajowego systemu elektroenergetycznego, której głównym zadaniem jest zasilanie sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii np. tramwajowej. – Ze względu na stosowany w kraju system zasilania prądem stałym, podstacje trakcyjne są stacjami transformatorowo-prostownikowymi przetwarzającymi prąd przemienny o napięciu stosowanym w energetyce zawodowej (zwykle 15kV) na prąd stały, którym zasilana jest sieć trakcyjna, natomiast za jej pomocą zasilane są pojazdy trakcyjne np. tramwaje – tłumaczy Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji w Progreg InfraCity Sp. z o.o.

Dotychczas na Dużym Skręcie funkcjonowała stara kilkudziesięcioletnia podstacja, zlokalizowana w zniszczonym blaszaku. Przez dziesięciolecia nie było żadnych inwestycji w obiekt podstacji. Fatalny stan techniczny przestarzałych urządzeń szczególnie w okresie zimowym powodował zaniki napięcia w sieci trakcyjnej. Skutkowało to uciążliwymi dla pasażerów przerwami w ruchu na linii 41. Dzięki budowie nowego obiektu, wyposażonego w najnowsze urządzenia, zachowana zostanie ciągłość zasilania sieci tramwajowej.

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca wybuduje dwie nowoczesne podstacje trakcyjne. Druga powstanie przy ul. Żeromskiego w Pabianicach. Obecnie Wykonawca kończy budowę podstacji Duży Skręt, znajdującej się przy ul. Warszawskiej w Pabianicach. Wybudowano budynek  o kubaturze 337m3 wraz z instalacjami. Do dnia dzisiejszego zostały zabudowane również urządzenia elektroenergetyczne m.in. Rozdzielnica Prądu Stałego o napięciu znamionowym 660V DC, siłownia prądu stałego DC, szafa obiektowa telemechaniki, tablica licznikowa wraz z układem pomiarowym.

W najbliższych dniach w budynku podstacji zostaną zamontowane: Rozdzielnica Średniego Napięcia o napięciu znamionowym 17,5kV, zespoły prostownikowe oraz wykonane zostaną wszystkie połączenia międzypolowe rozdzielnic RPS i RSN, a także połączenia kablowe  wewnątrz podstacji.

Zakończenie robót wraz z próbami uruchomieniowymi i odbiorczymi urządzeń w obiekcie planowane jest w styczniu 2022 roku.

Podstacja będzie połączona z Centralną Dyspozytornią Mocy  w Łodzi, którą obsługuje MPK Łódź Sp. z o.o.

No Comments Yet

Comments are closed