Duże zmiany od 4 października

Od poniedziałku 4 października zamknięty zostanie odcinek ulicy Warszawskiej od Kaplicznej do Konstantynowskiej. Rozpoczną się też roboty budowlane na ulicach Stary Rynek i Zamkowej od Batorego do Piłsudskiego. Zmienią się trasy autobusów linii 4, 6, D, T i Z41.

Od 4 października zamknięta dla ruchu zostanie ulica Warszawska na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Konstantynowskiej (bez skrzyżowania z ul. Konstantynowską). Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji.

Rozpoczną się także roboty rozbiórkowe torowiska na ulicach Stary Rynek i Zamkowej na odcinku od ul. Batorego do ul. Piłsudskiego. W celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców na czas przeprowadzanej rozbiórki torowiska, tymczasowo utrzymany zostanie ruch drogowy na tym odcinku (za wyjątkiem komunikacji miejskiej, któr zostanie skierowana na objazdy). Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu pozostanie zamknięcie wlotu w ul. Stary Rynek (zachodnia pierzeja, przy kościele) oraz skrzyżowanie z ul. Gdańską. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone na okres od 3 do 4 tygodni do czasu przystąpienia do kolejnych etapów robót.

Pomimo że utrzymany zostanie tymczasowo ruch drogowy na ul. Zamkowej, Wykonawca zwraca się z prośbą do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi, iż jest to teren budowy po którym będą poruszać się pojazdy i maszyny budowlane.

Na Starym Rynku został uruchomiony parking tymczasowy dla mieszkańców.

Wykonawca rozpocznie od rozbiórki istniejącej nawierzchni torowiska i jezdni po czym przystąpi m.in. do robót ziemnych, przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy warstw konstrukcyjnych torowiska i jezdni. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Dobrzynce oraz budowę nowego przepustu w tej lokalizacji.

Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji Progreg InfraCity

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od 4 października zawieszone zostaną przystanki: Warszawska / Poprzeczna, Zamkowa / zamek i Zamkowa / kościół św. Mateusza.

Z uwagi na spodziewane zatory drogowe, należy liczyć się z utrudnieniami w kursowaniu, w szczególności w dni powszednie w godzinach szczytu. Apelujemy o ograniczenie, w miarę możliwości, korzystania z samochodów, na rzecz komunikacji miejskiej. Szczegóły zmian w transporcie publicznym dostępne są na stronie www.komunikacjapabianice.pl oraz w informacji poniżej.

Autobusy linii 4 i 6 z Waltera-Jankego pojadą bez zmian do ul. 20 Stycznia, dalej objazdem ulicami: Skargi, Bóźniczną, Konstantynowską, Partyzancką, św. Jana do Kilińskiego i następnie stałymi trasami.
W przeciwnym kierunku autobusy linii 4 i 6 dojadą bez zmian do ul. Kilińskiego, następnie pojadą objazdem ulicami: św. Jana, Partyzancką, Konstantynowską, Warszawską do Szewskiej i dalej właściwą trasą do Waltera-Jankego.

Autobusy linii D w kursach do Sikorskiego pojadą z Łasku bez zmian do ulicy Łaskiej, dalej ulicami: Zamkową, Staszewskiego, Partyzancką, św. Jana, Zamkową, Piłsudskiego i Partyzancką do Sikorskiego.
Z Sikorskiego pojadą ulicami: Partyzancką, Piłsudskiego, Okulickiego, św. Rocha, Zamkową, św. Jana, Partyzancką, Staszewskiego, Zamkową do Łaskiej i dalej stałą trasą do Łasku.

W kursach do Waltera-Jankego autobusy linii D z Łasku pojadą bez zmian do ulicy Łaskiej, dalej ulicami: Zamkową, Staszewskiego, Partyzancką, św. Jana, Zamkową, Piłsudskiego, Partyzancką, Konstantynowską i Warszawską do Szewskiej, następnie właściwą trasą.
Z Waltera-Jankego pojadą bez zmian do ul. 20 Stycznia, dalej objazdem ulicami: Skargi, Bóźniczną, Konstantynowską, Partyzancką, Piłsudskiego, Okulickiego, św. Rocha, Zamkową, św. Jana, Partyzancką, Staszewskiego, Zamkową do Łaskiej i dalej stałą trasą do Łasku.

Autobusy linii T z Dworca PKP pojadą ulicami: Łaską, Wiejską, Moniuszki, Kilińskiego, św. Jana, Partyzancką, Sikorskiego do Warszawskiej i następnie bez zmian do Rzgowa i Guzewa.
Z Guzewa i Rzgowa autobusy linii T dojadą bez zmian do ul. Rzgowskiej, następnie pojadą objazdem ulicami: Warszawską, Sikorskiego, Partyzancką, św. Jana, Kilińskiego, Moniuszki i Szarych Szeregów do Dworca PKP.

Autobusy linii Z41 z Wiejskiej pojadą stałą trasą do ulicy Łaskiej, dalej objazdem ulicami: Zamkową, Staszewskiego, Partyzancką, św. Jana, Kilińskiego, Grota-Roweckiego, Nawrockiego do Warszawskiej i następnie bez zmian do Łodzi.
Z Łodzi autobusy linii Z41 dojadą bez zmian do Dużego Skrętu, następnie pojadą objazdem ulicami: Warszawską, Dobrą, Skargi, Nawrockiego, Grota-Roweckiego, Kilińskiego, św. Jana, Partyzancką, Staszewskiego, Zamkową i Łaską do Wiejskiej.

Za utrudnienia przepraszamy.

No Comments Yet

Comments are closed