Kolejne odkrycia archeologiczne

W marcu prowadzono prace badawcze w dwóch miejscach. Co odkryli archeolodzy?

Kontynuowano prace w wykopie przy dworze biskupim. W trakcie prac odkryto bruki kamienne prowadzące z dworu w kierunku kościoła oraz przejścia przez kanał. Odsłonięto moszczenie drogi w kilku warstwach, będące przedłużeniem bruku w kierunku przeprawy przez rzekę. W części zachodniej wykopu odsłonięto kanał wzmocniony drewnianymi dranicami biegnący z południowego-wschodu na północny-zachód. Istotnym odkryciem jest odsłonięcie nieznanych fragmentów murowanych dworu biskupów, niestety jest on bardzo mocno uszkodzony przez różnego rodzaju instalacje.

Odkryte elementy zagospodarowania placu przed dworem należy datować najprawdopodobniej na wiek XVIII. Pod wszystkimi odkrytymi konstrukcjami, znajdują się warstwy, które powstały w trakcie powodzi. W trakcie prac na tym wykopie odkryto kilkanaście monet (XV-XIX wiek) i inne elementy z metali kolorowych (biżuteria, naparstek). Pozyskano także fragmenty ceramiki, kości zwierzęcych i kafli piecowych, które można datowań na XV-XVIII wiek.

Przemysław Muzolf, archeolog

Powrócono na teren cmentarza przy kościele św. Floriana, gdzie przebadano 2 ary odsłaniając 7 pochówków (fot.).

No Comments Yet

Comments are closed